Foreningen NORDEN Sorø’s bestyrelse består af følgende:

Formand   
Helge T. Torm
57822015
helge.torm@mail.tele.dk

Sekretær  
Finn Beltoft
57822027
vogfbeltoft@gmail.com

Menig bestyrelsesmedlem     
Knud Lundegaard

Suppleant   
Søren Boas Hansen